Nan komin Reina a tout imigran ap resevwa èd sosyal yo bezwen se pou sa Mèri a jenere oryantasyon nan domèn sa yo.

Travay

 • N’ap ede’w fè yon (CV)
 • N’ap ede’w chache travay ak posibilite pou yo ba’w kontra.
 • N’ap fè’w fè pati de biwo Mèri a nan entegrasyon travay (OMIL).

Edikasyon

 • Si’w gen timoun oswa ou responsab de yon timoun ak/oubyen adolesan ki genyen pi piti pase 18 lane, n’ap ede’w chache jaden enfantil oswa kolèj epi ede’w nan pwosesis postilasyon an.
 • Si’w poko gen kanè idantite n’ap ede’w jwenn yon nimewo pwovizwa pou’w ka enskri timoun yo nan kolèj.

Sante

 • N’ap ede’w fè pati rezo swen sante nan Mèri Reina a.
 • Si’w poko gen kanè idantite n’ap ede’w jwenn yon nimewo pwovizwa pou’w ka rantre nan sistèm sante Mèri a.
 • N’ap ede’w pou’w ka benefisye akò Mèri a gen ak lopital “Cordillera.”
 • N’ap ede’w ak enskripsyon nan Fonasa ak Isapre.
 • N’ap ede’w enskri nan AFPs.

Travay

 • N’ap ede’w fè yon (CV).
 • N’ap ede’w chache travay ak posibilite pou yo ba’w kontra.
 • N’ap fè’w fè pati de biwo Mèri a nan entegrasyon travay (OMIL).

Edikasyon

 • Si’w gen timoun oswa ou responsab de yon timoun ak/oubyen adolesan ki genyen pi piti pase 18 lane, n’ap ede’w chache jaden enfantil oswa kolèj epi ede’w nan pwosesis postilasyon an.
 • Si’w poko gen kanè idantite n’ap ede’w jwenn yon nimewo pwovizwa pou’w ka enskri timoun yo nan kolèj.

Sante

 • N’ap ede’w fè pati rezo swen sante nan Mèri Reina a.
 • Si’w poko gen kanè idantite n’ap ede’w jwenn yon nimewo pwovizwa pou’w ka rantre nan sistèm sante Mèri a.
 • N’ap ede’w pou’w ka benefisye akò Mèri a gen ak lopital “Cordillera.”
 • N’ap ede’w ak enskripsyon nan Fonasa ak Isapre.
 • N’ap ede’w enskri nan AFPs.

ÈD COVID-19

Nan moman pandemia an, Mèri Reina a ap fè efò pou bay sipò ak tout imigran nan komin nan.

 • Bwat machandiz.
 • Tiket pou plen tank gaz.
 • Pwodui pou netwaye kay.
 • Èd esèpsyonèl pou lwe kay.
 • N’ap ede’w enskri nan Rejis sosyal kay.
 • N’ap ede’w postule pou ka jwenn benefis leta yo.

ÈD COVID-19

Nan moman pandemia an, Mèri Reina a ap fè efò pou bay sipò ak tout imigran nan komin nan.

 • Bwat machandiz.
 • Tiket pou plen tank gaz.
 • Pwodui pou netwaye kay.
 • Èd esèpsyonèl pou lwe kay.
 • N’ap ede’w enskri nan Rejis sosyal kay.
 • N’ap ede’w postule pou ka jwenn benefis leta yo.

Agradecimientos a fundación Sitadel por la traducción

Ir al contenido