Mèri Reina a angaje avèk migrasyon. Estime kontribisyon ke chak imigran ak refijye bay a
Chili epi travay chak jou pou bay tout zouti k’ap pèmèt ou gen yon meyè kalite lavi.

Nou fyè pou nou mete aksan sou travay sa ki fè nou merite So Migran. Yon rekonesans
nan Sèvis Nasyonal Migrasyon ki pwouve ke nan komin Reina nou travay pou enklizyon
ak ensèsyon ak plis pase 7 mil imigran ke nou gen nan komin nan.

Nou envite ou pou fè pati de èspas sa a ki kreye ansanm ak pwogram oryantasyon ak
enklizyon popilasyon imigran an ak komisyon migrasyon.

Pwogram oryantasyon ak enklizyon popilasyon imigran:

Encargado: Alexis Tejada Flores
Correo: migracion@mlareina.cl

Travay kominotè

separador-migrante

Nan Mèri Reina a nou preokipe pou nou ka kreye nan komin nan yon tèritwa pou òganizasyon migran yo ak sipò yo jwenn yon èspas pou travay kolaboratif asosyatif an favè kominote migran yo depi nan lyen nasyonalite ki ini nou.

 

Gwoupman yo

  • Fundación Alegría de Niños (De Perú para todos).
  • OPICH (Organización de Haitianos)
  • Fundación Sitadel (Sitio webFacebook) (Apoyo de migrantes con foco primario en la población haitiana) 
  • Organización Alta Las Cumbres (Organización de apoyo a las capacitaciones de la población Migrante).
  • Agrupación Jatun Bolivia Cauquina (Organización De Bolivianos).
  • En proceso de agrupación, grupo de venezolanos, grupo de colombianos.

Aktivite yo

separador-migrante

Nan Mèri Reina a nou chache bay yon èspas ak tout migran yo. Se pou sa, chak 18 desanm, nou selebre jou migran. Nou komemore jou fèt nasyonal chak peyi, preparasyon manje tradisyonèl chak peyi, jou ferye avèk objèktif prensipal sou migran ak lòt aktivite ankò.

Nou envite’w fè pati nan chak èspas sa yo epi ini´w nan reyinyon sou pwosesis regilarizasyon migratwa.

Si´w vle resevwa plis enfòmasyon sou evènman sa yo ekri nou nan migracion@mlareina.cl

Nan Mèri Reina a nou chache bay yon èspas ak tout migran yo. Se pou sa, chak 18 desanm, nou selebre jou migran. Nou komemore jou fèt nasyonal chak peyi, preparasyon manje tradisyonèl chak peyi, jou ferye avèk objèktif prensipal sou migran ak lòt aktivite ankò.

Nou envite’w fè pati nan chak èspas sa yo epi ini´w nan reyinyon sou pwosesis regilarizasyon migratwa.

Si´w vle resevwa plis enfòmasyon sou evènman sa yo ekri nou nan migracion@mlareina.cl

Agradecimientos a fundación Sitadel por la traducción

Ir al contenido